Kaçak Tütün Kullanıma Sokma

B&L kaçak tütün WTUS yararlanma , kullanıma sokma sistemi:

Tütün maliyeti sigara sektöründeki en büyük maliyeti oluşturmaktadır. Sigara makinaları yapısı gereği toplam tütün kullanımının ortalama % 3 kadar kaçak tütün oluşturmaktadır.

Geliştirdiğimiz B&L tütün geri kazanım sistemiyle kaçak tütün içerisindeki kullanılabilir tütün miktarını %2 seviyelerine çıkararak online şekilde tekrar sigara makinasına beslemekteyiz.

 

WTUS waste (Tobacco Utilition System)

Sigara yapma makinalarında imalat esnasında oluşan toz ve kısa tütünleri ayrıştıran ve online olarak sisteme (>0,315 mm ve üzeri) geri besleyen bir ünitedir.

Bu sistem üretim makinasından tamamıyla bağımsız çalışan ve harici kullanımının min. %2’sini merkezi vakum hattından ayrıştırarak tekrar kullanıma sokar.

 

Sistem Avantajları 

  • Merkezi vakum hattına giden kaçak tütün ve tozun tamamını ayrıştırır ( %99,9).
  • Tütün karışımı ve makine durumuna bağlı olarak %1,5 ile %4 arasında tütünü yeniden kullanıma sokar.
  • Sigara kalite parametrelerine olumlu etki yapar.
  • Bakım gerektirmez.
  • Periyodik yedek parça değişim ihtiyacı yoktur.
  • Bütün sigara yapma makinalarına uygulanabilir.
  • Sigara yapma makinasında duruş, ayar ve kesinti oluşturmaz.
  • Çok kısa sürede kurulumu yapılır. (3 gün) Devreye alma ve testlerle birlikte.