Kaçak Tütün Kullanıma Sokma

B&L kaçak tütün WTUS yararlanma, kullanıma sokma sistemi::

Tütün maliyeti sigara sektöründeki en büyük maliyeti oluşturmaktadır. Sigara makineleri yapısı gereği toplam tütün kullanımının ortalama %3 kadar kaçak tütün oluşturmaktadır.

Geliştirdiğimiz B&L tütün geri kazanım sistemiyle kaçak tütün içerisindeki kullanılabilir tütün miktarını %2 seviyelerine çıkararak online şekilde tekrar sigara makinesine beslemekteyiz.

 

WTUS waste (Tobacco Utilition System)

Sigara yapma makinelerinde imalat esnasında oluşan toz ve kısa tütünleri ayrıştıran ve online olarak sisteme (>0,315 mm ve üzeri) geri besleyen bir ünitedir.

Bu sistem, üretim makinesinden tamamıyla bağımsız çalışan ve harici kullanımının min. %2’sini merkezi vakum hattından ayrıştırarak tekrar kullanıma sokar.

Sistem Avantajları 

  • Merkezi vakum hattına giden kaçak tütün ve tozun tamamını ayrıştırır (%99,9).
  • Tütün karışımı ve makine durumuna bağlı olarak %1,5 ile %4 arasında tütünü yeniden kullanıma sokar.
  • Sigara kalite parametrelerine olumlu etki yapar.
  • Bakım gerektirmez.
  • Periyodik yedek parça değişim ihtiyacı yoktur.
  • Bütün sigara yapma makinelerine uygulanabilir.
  • Sigara yapma makinesinde duruş, ayar ve kesinti oluşturmaz.
  • Çok kısa sürede kurulumu yapılır (3 gün), devreye alma ve testlerle birlikte.